De betaling van de Microsoft Online diensten zoals Microsoft Azure en Office 365 kan op rekening plaatsvinden middels een automatische incasso.

Met dit formulier machtigt u Optimum ICT B.V. tot het automatisch incasseren van de verstuurde facturen met betrekking tot de periodieke kosten van de door u afgenomen Microsoft Online diensten.

Vul hieronder s.v.p. uw bedrijfsgegevens in:

Bedrijfsnaam (*)

Contactpersoon (*)

Adres (*)

Postcode (*)

Plaats (*)

Land (*)

IBAN (*)

BIC (*)

E-mail adres, wordt tevens gebruikt voor facturering (*)

Opmerkingen

Hierbij machtigt u Optimum ICT B.V. tot doorlopende automatische incasso (SEPA) van de verschuldigde periodieke bedragen van de Microsoft Online diensten. Deze automatische incasso wordt van kracht met de ondertekening van dit formulier door de ondertekeningsbevoegde.

Dit automatische incasso formulier maakt, na akkoord, deel uit van de overeenkomst(en) tussen u als klant en Optimum ICT B.V. voor de door u als klant afgenomen diensten. Door ondertekening verklaart u dat:

- U bevoegt bent de overeenkomst inzake de aangevraagde diensten namens het bedrijf aan te gaan

- U akkoord gaat met de Algemene Leveringsvoorwaarden van Optimum ICT en de Microsoft Cloud Overeenkomst

- De ingevoerde gegevens op dit formulier correct zijn

Als u het niet eens bent met een afschrijving kunt u deze altijd laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Uw naam (*)

Voor akkoord s.v.p. aanvinken.