Optimum ICT – Data Pro gecertificeerd

Dat we privacy als professionele ICT dienstverlener serieus nemen, mag voor onze relaties geen verrassing zijn.

Onlangs zijn we Data Pro gecertificeerd. De Data Pro Code is een concrete uitwerking van artikel 40 van de Algemene verordening persoonsgegevens (Avg).

Dit artikel is van belang voor verwerkers van persoonsgegevens, ofwel de data processor. De Data Pro-certificering bevestigt dat de gegevensverwerker is opgenomen in het Data Pro register. Als gecertificeerde verwerker onderstrepen we hiermee dat we invulling hebben gegeven aan onze verantwoordingsplichten als data processor zoals opgenomen in de Data Pro Code.

De Data Pro Code is een initiatief van de branchevereniging van ICT-leveranciers, NLdigital.  Dit is de eerste Avg-gedragscode die is goedgekeurd door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Download hier ons Data Pro certificaat. Verdere informatie kunt u ook vinden op de site van NLdigital.
Data Pro Gecertificeerd